D-42

     55,3 mm

     22,1 mm

     13-14 mm

Категория: