D-40M*

     36,1 mm

     22,3 mm

     13-14-15 mm

Категория: