D-6

     32,6 mm

     16,7 mm

     13-14 mm

Категория: