D-24M*

     29,7 mm

     17,3 mm

     13-14 mm

Категория: