Hot Stamping

Hot Stamping

Hot stamping jest techniką wykonywania zdobień przy użyciu folii hotstampingowej i matryc do tłoczeń. Bogate wzornictwo dostępnych folii, efektów holograficznych, imitacji metali szlachetnych, drewna czy karbonu umożliwia wykonanie zdobień niemożliwych do osiągnięcia żadnymi innymi metodami.